หลักสูตรศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

การเพิ่มศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินในใบอนุญาตนักบินของคุณ จะช่วยให้คุณปฏิบัติการบินในสภาพอากาศที่กว้างและหลากหลายขึ้นตามกฎการบิน Instrument Flight Rules (IFR) และสามารถทำการบินใน Instrument Meteorological Condition (IMC) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • ถือใบอนุญาตการบินส่วนบุคคล(เครื่องบิน) (PPL- Aeroplane) เป็นอย่างน้อย
  • ชั่วโมงบินในฐานะนักบินควบคุมอากาศยาน 40 ชั่วโมง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินในระดับ
    Medical Class 2
l

หลักสูตร:

  • การอบรมภาคพื้น 68 ชั่วโมง
  • การฝึกบินภาคอากาศ 47 ชั่วโมง
  • เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 26 ชั่วโมง
  • การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 35 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

2 เดือน

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด

90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : +662 168 3301-2

อีเมล์ : contactcenter@thaiaviationacademy.com

โทรสาร : +662 168 3303