สิทธิพิเศษของศิษย์การบิน

สมัคร

เครื่องแบบ

สถาบันฯ เป็นผู้จัดเตรียมเครื่องแบบให้ศิษย์การบินตลอดหลักสูตร

รถบัสรับส่ง

มีรถบัสรับส่ง จากกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด-กรุงเทพฯ และภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ศิษย์การบิน

การบริการด้านอาหาร

ทางสถาบันฯ จัดเตรียมอาหารให้วันละ 3 มื้อ และมีการควบคุมโภชนาการอาหารในแต่ละมื้อโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดหลักสูตร

ประกันสำหรับศิษย์การบิน

ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของศิษย์การบิน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่สถาบันฯ ของเราตระหนักถึง เพราะเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับศิษย์การบินในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สถาบันฯจึงทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต ให้กับศิษย์การบิน.

อุปกรณ์ประกอบการเรียน

เราจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์การบินของคุณให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด

90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : +662 168 3301-2

อีเมล์ : contactcenter@thaiaviationacademy.com

โทรสาร : +662 168 3303