เลือกหน้า

หลักสูตรใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ทฤษฎี)

TAA Gallary 025
Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  • ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินในระดับ                            Medical Class 1
l

หลักสูตร :

  •  การฝึกอบรมภาคพื้น 272 ชั่วโมง