วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากกรมการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว