ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากสำนักงานการบินพลเรือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...
ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากกรมการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...