ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ – SQUADRON 101 ถูกก่อตั้งขึ้นจากความรักและความมุ่งมั่นในด้านการบินและประสบการณ์ด้านการบริหารการบินของครอบครัวจันทรุเบกษาและผู้ร่วมลงทุนด้วยความชำนาญของกลุ่มผู้บริหาร จึงได้ร่วมกันพัฒนาสถาบันฝึกอบรมทางด้านการบินที่มีคุณภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัดได้ทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาทเพื่อสร้างสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO โดยบริษัทไทย เอวิเอชั่น จำกัด ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 มีผู้เข้าร่วมดังนี้
คุณศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ, คุณชวัฉรา สิงหะ กรรมการ, คุณชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, คุณชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ, คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ, คุณศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ร่วมกันในพิธีวางศิลฤกษ์ สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น ฝูงบิน 101