สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น จับมือร่วมกับ ดรีม วิงส์ เอ็ดดูเคชั่น ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมุ่งที่จะร่วมกันส่งเสริมการผลิตและพัฒนานักบินที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินระดับสากล