สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เข้าร่วมงาน Pilot Talk ประจำปี 2562 โดยในงานมีผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการบิน และสถาบันการบินเข้าร่วมอีกมากมาย เป็นงานที่แรงบันดาลใจให้น้องๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินอย่างดี