“ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่” ลุยเสริมกำลังทัพ จับมือ “ม.ศรีปทุม” สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อผลิตนักบินคุณภาพ พร้อมออกสู่สนามรบของสายการบินพาณิชย์ ทั้งในและต่างประเทศ

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น หรือ ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ โดยความร่วมมือดังกล่าวสถาบันฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตนักบินที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโลก โดยเราจะร่วมมือกันทำงานมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการบิน สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และร่วมกันขยายภาคีเครือข่ายสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถาบันฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

taa news 02

“เมื่ออุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตและการเสริมสร้างบุคลากรด้านการบินของประเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และหัวใจสำคัญนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของสถาบันฯเราคือ นักบินที่เรียนจบจากสถาบันแห่งนี้ ต้องมีคุณภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับการยอมรับและเพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับสากล เราจึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานทางสถาบันการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางวิชาการในการผลิตบุคลากรทางการบิน เพื่อเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ ถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น หรือ ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ จะผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบินระดับโลก” นายชลิตรัตน์ ระบุ

taa news 03

ทั้งนี้ ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial pilot license) ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiaviationacademy.com หรือติดต่อสอบถามที่ 02-168-3301