THAI AVIATION ACADEMY

เปิดรับสมัครศิษย์การบิน

โอกาสของคุณเริ่มต้นที่นี่

ตามมาตรฐาน ICAO ศิษย์การบินฝึกฝนด้านการบินเพียงอย่างเดียว แต่เรายังสนับสนุนให้ศิษย์เรียนรู้ที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้คุ้มค่า จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสถาบันฯ
ประสบการณ์ใหม่รอคุณอยู่

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ฝูงบิน 101 ให้เราเป็นก้าวแรกของคุณในการเริ่มต้นชีวิตในอาชีพนักบิน

สถาบันฝึกอบรมด้านการบินสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมากกว่านักบิน

 

หลักสูตรของเรา รวมไว้ซึ่งความเอาใจใส่ คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย ความเป็นมืออาชีพและถูกออกแบบเพื่อความเหมาะสมมากที่สุด

เครื่องบิน เทคโนโลยีการบิน และระบบการบินที่ทันสมัย สำหรับการฝึกบินที่เน้นการปฏิบัติจริง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียน

การใช้ชีวิตในรั้วสถาบันฯ ของเราจะช่วยศิษย์การบินเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพนักบินในอนาคต ซึ่งศิษย์การบินแต่ละคนจะได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพนักบิน

เรียนรู้ที่จะเป็นนักบินด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย

สถาบันฯ ของเรามอบความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ศิษย์การบิน แม้การฝึกสอนของเราจะเข้มงวด แต่เรายังมุ่งเน้นให้ศิษย์การบินทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตในสถาบันฯ ได้อย่างมีความสุข

จุดมุ่งหมายอยู่ใกล้แค่เอื้อม

อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดมือไป กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร หรือ ติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย

Thai Aviation Company Limited

Thai Aviation Company Limited

90 CW Tower B, 28 Floor (B2804),
Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang,
Bangkok 10310
Thai aviation campus 101

Campus 101

Thai Aviation Company Limited

Campus 101

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด

90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310