การรับสมัคร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่

คุณสามารถเลือกชมและค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณได้จากหลักสูตรเฉพาะการบินของเรา หรือหากมีข้อสงสัย ทีมงานของเราพร้อมจะช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน เราพร้อมจะให้คำปรึกษาตั้งแต่การกรอกใบสมัครจนถึงวันที่คุณจบการศึกษาจาก ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่

ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าเรียน

  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 6 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนารับรองสถานภาพทางการทหาร (เฉพาะผู้ชายไทย)

4 ช่องทางง่ายๆในการสมัครเรียน

โทรศัพท์

สอบถามข้อมูลได้ที่

แฟกซ์

ส่งข้อมูลการสมัครเบื้องต้นได้ที่
+662 168 3303

สมัครออนไลน์

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ของเรา

Email

ส่งใบสมัครของคุณทางอีเมล์      contactcenter @thaiaviationacademy.com

บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด

90 อาคาร CW Tower ชั้น 28 (ห้อง B2804)
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : +662 168 3301-2

อีเมล์ : contactcenter@thaiaviationacademy.com

โทรสาร : +662 168 3303