เลือกหน้า

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ที่สนใจ และ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามมาตรฐานที่สถาบันกำหนด

สินเชื่อเพื่อการเรียนบิน

ประเภทอัตราดอกเบี้ย ทำประกันคุ้มครองวงเงิน+ฟรีจำนอง
เดือนที่ 1-3 0%
เดือนต่อไปจนจบสัญญา MRR + 2.00 % (=9.37%)
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อน ล้าน 11,000 บาท
 • ลดต้น ลดดอก
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ย MRR+4.00% และมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ (Front end Fee) 2.0% ของวงเงิน

สินเชื่อเพื่อการเรียนบิน

วงเงิน หลักประกัน ที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารชุด/
อาคารพาณิชย์
ที่ดินเปล่า
อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.5% MRR MRR + 1.0%
ระยะเวลาผ่อน 10 ปี  15 ปี  10 ปี  15 ปี  10 ปี  15 ปี
2,600,000  29,700  22,900  30,400  23,600  31,800  25,100
ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น โดยแบ่งตามประเภทดังนี้
**ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
**อาคารชุด/อาคารพาณิชย์ (80%)
**ที่ดินเปล่า (50%)
*จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีทั้งจำนวนตามวงเงินที่อนุมัติ
*เริ่มผ่อนชำระเงินกู้ งวดแรก ในสิ้นเดือนแรกที่มีการเบิกเงินก็
*อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 15/6/2561 MRR = 7.120% ต่อปี
คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของผู้เข้าศึกษา หรือ
 • บุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ (อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี) มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  *รายได้ (กรณีเป็นเงินเดือน) ขั้นต่ำ 40,000.- บาท และปลอดภาระหนี้ กรณีขอวงเงินกู้ 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน (ค้างชำระหรือชำระล่าช้า)
เอกสารประกอบการยื่นกู้
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรพนักงาน / ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ , สกุล / ทะเบียนสมรถ , หย่า
 • หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน 3 เดือน หรือทะเบียนการค้าฯ
 • สเตทเม้นท์ 6 เดือนล่าสุด
 • โฉนดที่ดิน และอื่นๆ