เลือกหน้า

หลักสูตรศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

การเพิ่มศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินในใบอนุญาตนักบินของคุณ จะช่วยให้คุณปฏิบัติการบินในสภาพอากาศที่กว้างและหลากหลายขึ้นตามกฎการบิน Instrument Flight Rules (IFR) และสามารถทำการบินใน Instrument Meteorological Condition (IMC) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • ถือใบอนุญาตการบินส่วนบุคคล (PPL) เป็นอย่างน้อย และมีชั่วโมงบินในฐานะนักบินควบคุมอากาศยาน 40 ชั่วโมง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินอย่างน้อยในระดับ
    Medical Class 2
l

หลักสูตร:

  • การอบรมภาคพื้น 68 ชั่วโมง
  • การฝึกบินภาคอากาศ 24.5 ชั่วโมง
  • เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 20 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

2-3 เดือน