หลักสูตรเพิ่มศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมแก่ใบอนุญาตนักบินของคุณ

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • ถือใบอนุญาตการบินส่วนบุคคล(เครื่องบิน) (PPL- Aeroplane) เป็นอย่างน้อย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินในระดับ Medical Class 2
l

หลักสูตร:

  • การอบรมภาคพื้น 17 ชั่วโมง
  • การฝึกบินภาคอากาศ 20 ชั่วโมง
  • เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 4 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

1 เดือน