เลือกหน้า

หลักสูตรเพิ่มศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมแก่ใบอนุญาตนักบินของคุณ

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • ถือใบอนุญาตการบินส่วนบุคคล (PPL) เป็นอย่างน้อย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินอย่างน้อยในระดับ Medical Class 2
l

หลักสูตร:

  • การอบรมภาคพื้น 22 ชั่วโมง
  • การฝึกบินภาคอากาศ 18 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

2 เดือน