เลือกหน้า

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล

เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบ คุณจะได้รับใบอนุญาตนักบิน โดยสามารถทำสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลได้ เช่น ทำการบินกับเครื่องบินส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เครื่องบินทำการบินในทางการค้าได้

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินในระดับ
   Medical Class 2

   

 

l

หลักสูตร:

 • การอบรมภาคพื้น 89 ชั่วโมง
 • การฝึกบินภาคอากาศ 40 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

4 เดือน