หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล(เครื่องบิน)

เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบ คุณจะได้รับใบอนุญาตนักบิน โดยสามารถทำสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลได้ เช่น ทำการบินกับเครื่องบินส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เครื่องบินทำการบินในทางการค้าได้

Z

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างน้อย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร
  • ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถาบันเวชศาสตร์การบินในระดับ
    Medical Class 2
l

หลักสูตร:

  • การอบรมภาคพื้น 128 ชั่วโมง
  • การฝึกบินภาคอากาศ 45 ชั่วโมง
  • บินเดินทาง 150 nm 15 ชั่วโมง

ระยะเวลา:

3 เดือน