เลือกหน้า

Squadron 101

กองทัพอากาศไทยได้จัดตั้งฝูงฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ฝึกนักบินพร้อมรบก่อนที่จะแยกย้ายไปยังฝูงบินขับไล่ขั้นสูง โดยใช้เครื่องบินฝึกไอพ่นแบบ T-33A ประจำการในฝูงบิน 1 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นฝูงบิน 101 กองบิน 1 มีการใช้ตราตารางหมากรุก (Checkerboard) เป็นสัญลักษณ์ประจำฝูง เสมือนเป็นด่านคัดกรองบุคลากรคุณภาพก่อนลงสนามจริง

พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา (อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ) ใช้กระทิงเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว เนื่องจากเกิดในปีฉลูและเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะต่อสู้กับอุปสรรคให้สำเร็จลุล่วง

สอดคล้องกับ ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมและสร้างนักบินคุณภาพและสามารถขับเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตราสัญลักษณ์ฝูงบิน  ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่  ได้ผนวกทั้งสองสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน ตามเจตจำนงของผู้ก่อตั้งที่จะทำให้เป็นสถานที่ฝึกที่มุ่งเน้นให้นักบินทุกคนประสบความสำเร็จตามความมุมานะพยายามของตน ประกอบกับฐานการฝึกของสถาบันอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งตรงกับ 101 ที่มีความเพียบพร้อมทั้งในด้านสถานที่ และการดำเนินชีวิตจนกลายมาเป็น Squadron 101 (SQDN 101)