เลือกหน้า

หลักสูตรเทียบโอนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

สำหรับผู้ที่ต้องการเทียบโอนใบอนุญาตนักบิน

TAA Gallary 025
l

มี 3 หลักสูตรด้วยกัน:

  • Conversion ME-A : กรณีที่มีชั่วโมงบิน 70 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 ชั่วโมง
  • Conversion ME-B : กรณีที่มีชั่วโมงบิน 40 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ชั่วโมง
  • Conversion ME-C : กรณีที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่า 40 ชั่วโมง