TAC Talk

TAC Talk

วันที่ 8 กันยายน 2562 ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน TAC Talk ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...
ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากสำนักงานการบินพลเรือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...
ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากกรมการบินพลเรือน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เข้าร่วมงาน Pilot Talk ประจำปี 2562

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เข้าร่วมงาน Pilot Talk ประจำปี 2562

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เข้าร่วมงาน Pilot Talk ประจำปี 2562 โดยในงานมีผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการบิน และสถาบันการบินเข้าร่วมอีกมากมาย...