สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เข้าร่วมงาน Pilot Talk ประจำปี 2562

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เข้าร่วมงาน Pilot Talk ประจำปี 2562

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น เข้าร่วมงาน Pilot Talk ประจำปี 2562 โดยในงานมีผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการบิน และสถาบันการบินเข้าร่วมอีกมากมาย...
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open Houseมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยในงานได้พบปะนักศึกษาจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การการเรียนบินจากทั้งศิษย์การบินของสถาบันฯ และคำแนะนำจากครูการบิน...
‘ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่’ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน

‘ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่’ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน

ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561...
สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น จับมือร่วมกับ ดรีม วิงส์ เอ็ดดูเคชั่น ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น จับมือร่วมกับ ดรีม วิงส์ เอ็ดดูเคชั่น ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น จับมือร่วมกับ ดรีม วิงส์ เอ็ดดูเคชั่น ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...