เลือกหน้า

หลักสูตรการต่ออายุศักยครูการบิน (Requalification)

TAA Gallary 025
l

หลักสูตรการต่ออายุศักยครูการบิน :

  • สำหรับผู้ที่ถือศักยครูการบิน เเต่ไม่ได้ทำการสอนเป็นระยะเวลา
    เกิน 1 ปี